Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özlem YENERER
ÇAKMUT

Özlem YENERER
ÇAKMUT

Profesör Dr.

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lise

Erenköy Kız LisesiAraştırma Alanları

Ceza Hukuku, Sağlık Hukuku


Biyografi

Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1988 yılında başladığı lisans eğitimini 1992 yılında bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini “Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Konut Dokunulmazlığı” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Çakmut, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmaya hak kazanmış, bu süreçte Almanya’da (Freiburg in Brs. ve Köln) bulunarak  “Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi” adını taşıyan tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

1994 Yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış; 2003 Yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. Doçentlik tezi olarak “Soybağının Belirlenmesi ve Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu” konulu çalışmayı hazırlamıştır.  2009 Yılı Ocak ayında Doçentlik sınavını başararak Doçent ünvanını almıştır. “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma ve Gürültü Suçları” adlı çalışması ile 2014 yılında Profesör olan Çakmut’un çalışmaları, Ceza Hukuku ve özellikle Tıp/Sağlık Hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.