Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Simge Esin
Orhun

Simge Esin
Orhun

Dr. Öğretim Üyesi (ÜAK Doçent), İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Doktora

Mimarlık ,Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007

Yüksek Lisans

Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1999

Lisans

Mimarlık ,Gazi Üniversitesi, 1995Biyografi

Dr. Simge Esin Orhun lisans derecesini 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden, yüksek lisans derecesini 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Mimarlık/ Bina Bilgisi alanında, doktora derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Mimarlık/ Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım alanında 2007 yılında almıştır.

İletişim Tasarımı alanında 2003 yılından itibaren çeşitli üniversitelerde eğitim vermeye başlamıştır. Ders verdiği temel alanlar mekânsal iletişim, etkileşimli sergileme, ergonomi ve sinografidir. Araştırma alanları fiziksel mekanlardaki etkileşimli uygulamalar, interaktif medya tasarımı eğitimi, kamu yapılarının mekânsal organizasyonu ve tasarımın yönlendirdiği inovasyon projeleridir.