Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul Koşulları

Başvuru ve Kabul Koşulları

İşletme Yüksek Lisans programına lisans derecesi ile başvurulur. Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.

Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir.

Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.

T.C. vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

Başvuru Belgeleri
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır. Başvuru formu ile başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, başvuru sahibinin sorumluluğudur.

Başvuru Formu
Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu

 • Diploma:
  Mezun olduğu yükseköğrenim programına ait diplomanın aslı. Henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.

  Not: Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için, YÖK Kuralı gereği, kendilerinin e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapması ve işlemin sonuçlarını Üniversite’ye teslim etmesi gerekmektedir.

  Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.

  E - devlet şifresi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler için e-devletten ayrı bir online başvuru portalı oluşturulmuştur.

  Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan öğrenciler, başvurularını YÖK’e elden teslim ederek yapabilecektir.
 • Transkript:
  Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. (Belgenin resmi sayılması için, üzerinde söz konusu öğretim kurumunun resmi mührü ve imzası olması gerekir, akademik kayıtların (noter onaylı) kopyaları kabul edilmez.)

  Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
 • İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu:
  Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birini sağlaması gerekir.

  SINAV*

  MBA PROGRAMI

  SÜRESİ

  TOEFL-IBT**

  En az 78 puan (yazılı bölümünden en az 20 puan)

  2 yıl

  YDS / E-YDS / YÖK-DİL

  En az 65 puan

  5 yıl

  TRACE***

  En az 70 puan

  2 yıl


  *Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir lisans programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaftır.

  **YÖK kuralları gereği, TOEFL sınavının devlet üniversitelerinde yapılan sınavı geçerli sayılmaktadır.

  ***TRACE sınavı, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır.
 • CV:
  Başvuru belgeleriniz arasında sunmanız gereken özgeçmişiniz, aldığınız eğitimi (öğrenim gördüğünüz tarihler ve aldığınız diplomalarla birlikte), bugüne kadar edindiğiniz iş deneyimlerinizi (unvanlarınızı, çalıştığınız tarihleri, yarı zamanlı veya tam zamanlı olup olmadığını) ve bilgisayar becerilerinizi bütün ayrıntılarıyla içermelidir.
 • Referans Mektubu:
  Iki adet referans mektubu gerekmektedir. Online başvuru formunun doldurulması aşamasında, referans verecek olan kişilerin iletişim bilgilerinin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Online başvuru formu tamamlandıktan sonra bu kişilere sistem üzerinden link ulaştırılacaktır.

  Referans formlarını dolduracak kişilerin internete erişimi yoksa, referans formunun çıktısını doldurup, doğrudan ÖzÜ İşletme Enstitüsü Ofisi’ne postalayabilir veya mühürlü bir zarf içerisinde, mührün üzerini imzalayarak, diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmesi için öğrenciye teslim edebilir.

  İşletme Enstitüsü Ofisi’nden Ülkü Köknel veya Nazlı Çotur’un dikkatine: Özyeğin Üniversitesi
  Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34 – 36, 34794
  Alemdağ – Çekmeköy / İstanbul
 • Niyet Mektubu:
  Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup. Ingilizce olarak yazılması gerekir.
 • Ek Bilgiler:
  Varsa, adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren ek belgeler

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci

Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir.

Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.

Adayların başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.

Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.

Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır.

Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar.